flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 Історична довідка

Першого апеляційного адміністративного суду

 

Указом Президента України від 16 листопада 2004 року № 1417/2004 «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі» з 01 січня 2005 року утворено Донецький апеляційний адміністративний суд, з 21 травня 2007 року розпочав працювати Донецький окружний адміністративний суд та з 10 вересня 2007 року - Луганський окружний адміністративний суд, які ввійшли до складу Донецького апеляційного адміністративного округу.

Дата офіційної реєстрації Донецького апеляційного адміністративного суду - 6 червня 2006 року. Саме з цієї дати розпочався процес підготовки до виконання суддями свого основного завдання – відправлення правосуддя. З 02 квітня 2007 року Донецький апеляційний адміністративний суд розпочав здійснення судочинства. Перше судове засідання проведено 14 квітня 2007 року.

Донецький апеляційний адміністративний суд розпочав свою роботу у складі 9 суддів, проте кожного року штатна чисельність суду збільшувалась, як суддів, так і працівників апарату суду, та у 2014 році чисельність суддів складала 31 суддю, апарату суду – 95.

У зв’язку із проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, неможливістю здійснювати правосуддя через бойові дії, що відбувалися в районі розташування суду та силове захоплення приміщення суду в місті Донецьку, з метою збереження життя і здоров’я суддів, працівників апарату та відвідувачів суду роботу Донецького апеляційного адміністративного суду було припинено з 16 вересня 2014 року.

За ініціативи суду та за підтримки Державної судової адміністрації України нове місцезнаходження суду визначене Указом Президента України від 12 листопада 2014 року № 866/2014 "Про внесення змін до мережі адміністративних судів України". 

З 14 листопада 2014 року Донецький апеляційний адміністративний суд розпочав роботу за новою адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вулиця Марата, 15, а з 01 грудня 2014 року поновив свою діяльність по відправленню правосуддя.

Разом із установою до міста Краматорська перемістились 30 суддів із 31 працюючого на момент припинення роботи у місті Донецьку та майже всі працівники апарату суду.

Згодом, кількісний склад суддів зменшився, у зв’язку із переведенням у 2015 році суддів до інших судів, а саме: до Харківського апеляційного адміністративного суду переведено 3 суддів, до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду переведено 5 суддів, до Київського апеляційного адміністративного суду переведено 1 суддю.

Після звільнення частини суддів, в суді фактично залишилось працювати 16 суддів – Ханова Р.Ф., Геращенко І.В., Арабей Т.Г., Блохін А.А., Василенко Л.А., Васильєва І.А., Гаврищук Т.Г., Гайдар А.В., Казначеєв Е.Г., Компанієць І.Д., Міронова Г.М., Сіваченко І.В., Сухарьок М.Г., Чебанов О.О., Шишов О.О., Ястребова Л.В., які кожного дня відправляли правосуддя та розглядали велику кількість адміністративних справ. Згодом, в суді залишилося 12 суддів, які здійснюють правосуддя, оскільки 2 суддей пішли у відставку та 2 судді переведені до Верховного Суду.

За цей проміжок часу суд відновив права сотень тисяч громадян і юридичних осіб у спорах із суб'єктами владних повноважень.

Так, починаючи з 2007 року було розглянуто понад 400 000 тис. адміністративних справ, а саме: за 2007 рік – розглянуті 4791 адміністративні справи, за 2008 рік – 8834 справи, за 2009 рік – 94278 адміністративні справи, за 2010 рік – 86624 справи, за 2011 рік – 129010 справи, за 2012 рік – 128762 справи, за 2013 рік – 19359 справи, за 2014 рік – 9360 справи, за 2015 рік – 4289 справи, за 2016 рік – 4155 справи, за 2017 рік – 7060 справ, за 9 місяців 2018 року – 5212 справ, без жодного порушення строків розгляду цих справ.

Поряд із відправленням правосуддя систематично проводиться робота, спрямована на аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики. Таке узагальнення є комплексним дослідженням різноманітних сторін діяльності суду. Результати узагальнення судової практики спрямовані на розробку пропозицій щодо вдосконалення роботи з розгляду судових справ, правозастосовної діяльності суддів суду й організації роботи суду.

Одним із напрямів роботи апеляційного адміністративного суду є надання місцевим судам методичної допомоги в застосуванні законодавства. Реалізація цих повноважень зумовлена декількома чинниками. По-перше, апеляційний суд переглядає рішення місцевих судів в апеляційному порядку, а відтак виявляє судові помилки. По-друге, до складу апеляційного суду входять більш досвідчені й компетентні судді, що дозволяє їм давати роз’яснення чинного законодавства та порядку його застосування.

Зокрема, апеляційне провадження стає додатковою гарантією справедливості рішення, прийнятого місцевим судом, а метою самого апеляційного оскарження – максимально запобігти судовій помилці при розгляді конкретної справи та забезпечити правильне застосування закону всіма судами адміністративної юстиції. У серпні місяці 2018 року проведено нараду Донецького адміністративного округу з питань порушення строків розгляду справ та причин скасування судами вищих інстанцій судових рішень, за результатами якої розроблено ряд заходів для покращення роботи у цьому напрямку.

Колектив суду – це колектив високоосвічених, грамотних фахівців, які на високому професійному рівні вирішують складні судові справи, мають заслужений авторитет, повністю відповідають високому статусу судді і з честю несуть це звання.

Роботу Донецького апеляційного адміністративного суду забезпечує апарат суду, який очолює керівник апарату суду.

Апарат суду включає в себе 6 структурних підрозділів – відділ з управління персоналом, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, відділ реєстрації судових справ, судової статистики та узагальнення судової практики, відділ діловодства та обліку звернень громадян, відділ інформаційного забезпечення, а також відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення.

З першого дня роботи Донецького апеляційного адміністративного суду і по теперішній час всі без виключення справи розглядаються у залах судового засідання та за допомогою відеоконференцзв’язку. Розгляд кожної справи фіксується засобами звукозапису. В полі зору керівництва суду постійно знаходяться питання, пов’язані з забезпеченням безпеки суддів та підтриманням порядку в приміщеннях суду.

Проте належний матеріально-технічний стан не є єдиним критерієм для якісного показника роботи суду. Велике значення має кадрове забезпечення суду. Так, більшість суддів Донецького апеляційного адміністративного суду мають стаж роботи на посаді судді більше 15 років. Всі помічники та секретарі судового засідання мають повну вищу юридичну освіту та стаж роботи за фахом понад 10 років.

Всі судді, помічники суддів, інші працівники апарату суду приймають участь у різного роду семінарах, які проводяться з ініціативи Державної судової адміністрації України, Вищого адміністративного суду України, Ради суддів України, Верховного Суду України, газети «Юридична практика», міжнародного проекту «Справедливе правосуддя», проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в України», Координатора проектів організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні, міжнародної гуманітарної організації «Норвезька Рада у справах біженців».

Судом  20 листопада 2015 року в ювелірному домі «SAGA» був проведений круглий стіл на тему: «Роль Донецького апеляційного адміністративного суду у загальнодержавній концепції відновлення довіри до судової влади України», присвячений річниці роботи суду у місті Краматорську.

Головним пріоритетом та основною метою в діяльності Донецького апеляційного адміністративного суду з моменту створення та по теперішній час, незмінно залишаються зміцнення законності та сприяння в підвищення авторитету правосуддя.  

Судова система України спирається на повагу, довіру та впевненість громадськості в її незалежності, безсторонності та ефективності.

Правова історія України пишеться кожен день, у кожному судовому рішенні, кожним словом.

Починаючи роботу у непростих умовах 2006-2007 років, під судову заборону певних дій необхідних для початку роботи запровадження колегами із  іншої юрисдикції, витримавши початок окупації  у 2014 році, в умовах якої судді ухвалили життєнеобхідні рішення для Держави, масове переміщення колективу (126 осіб, значна кількість яких перемістилися разом з сім’ями) до нового міста розташування суду, розгорнення роботи у стислі терміни, впровадження правосуддя, де забезпечення принципу верховенства права для пересічного громадянина стає нормою життя, забезпечує повагу споживачів юридичних послуг та є вкладом впевненості суддів та працівників апарату суду у розбудову правової держави.

Указом Президента України  від 29.12.2017 № 455/2017 ліквідовано  апеляційні адміністративні суди та утворені апеляційні адміністративні суди у відповідних апеляційних округах, Донецький апеляційний адміністративний суд ліквідовано та утворено Перший апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що включає Донецьку та Луганську області, з місцезнаходженням у містах Донецьку та Краматорську Донецької області.

Відповідно до Указу Президента України  від 28.09.2018 № 296/2018 дев’ять суддів Донецького апеляційного адміністративного суду переведені до Першого апеляційного адміністративного суду, 3 судді продовжують проходження кваліфікаційного оцінювання.

З 03 жовтня 2018 року розпочав свою роботу Перший апеляційний адміністративний суд, а  вже з 04 жовтня 2018 року Донецький апеляційний адміністративний суд припинив свою роботу.

Зборами суддів новоутвореного Першого апеляційного адміністративного суду обрано на посаду голови суду Геращенка Ігоря Володимировича. Керівником апарату новоутвореного Першого апеляційного адміністративного суду призначено Наталію Глібочану, відповідно до наказу ДСАУ № 360/к від 08 жовтня 2018 року.

В приміщенні Першого апеляційного адміністративного суду створено відповідні умови для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (встановлено кнопку виклику на воротах, розміщено таблиці зі шрифтом Брайля і т.д.). Детальніше можна ознайомитися за посиланням https://1aa.court.gov.ua/sud4850/gromadyanam/dostup_naselennia/.

Для відвідувачів суду облаштовано робоче місце з комп’ютером, принтером, безкоштовним доступом до Інтернет через Wi–Fi, канцелярськими приладдями, питною водою, що робить правосуддя більш доступним.

Ми завжди раді відвідувачам суду та працюємо заради них.

У зв’язку зі звільненням Глібочану Н.І., наказом Державної судової адміністрації України від 24 грудня 2019 року № 535/к Гатченко Наталю Анатоліївну призначено на посаду керівника апарату Першого апеляційного адміністративного суду.

У зв’язку з кадровими змінами, станом на 01.01.2021 у суді працює 9 суддів.

 

Пишемо історію далі…